2 Followers
2 Following
VanillaMoon

Vanilla Moon

If you are an author and you want me to review your book, check this page: http://vanillamoonblog.com/ask-for-a-review/

Currently reading

Fairy Tales from the Brothers Grimm: A New English Version
Philip Pullman, Jacob Grimm
Pure Dead Magic
Debi Gliori
Darkness Rising (Legends of Marithia, #2) - Peter Koevari English review, followed by the Romanian translation of the review (Recenzie în engleză, urmată de traducerea în română a recenziei) "In the blood of scales and days of kings,Will come a boy to save us all.Let us pray to the gods above, our voices large and small.For all we fear in the shadows, will be destroyed with light.Talonsphere will rise from the ground, and bring fire to the night.""Darkness Rising" is the second book in the "Legends of Marithia" series, and I am delighted to say that it's even better than its prequel.One of the best things about it is that we get to know the background stories of different characters. For instance, we are presented with Shindar's past, and his life before he had become the "Lord of Darkness", and what his motives behind his evil actions are.The battle between good and evil continues with Vartan training for the next confrontation with the Forces of Darkness. The huge loss of lives in the Battle of the Elven Woods brings new souls to Shindar, strengthening his power. Veldrenn is destroyed and is being reconstructed, Greenhaven is the territory of a powerful, sly demon, and Talonsphere, the object fated to destroy darkness, is still nowhere to be found.The book still manages to be full of surprises and unexpected turns of events, like its prequel, but this time in a greater number."I can only show you the doors, you must choose one to walk through and discover what you find on the other side."I have found myself smiling at times, laughing or getting worried for the characters that I have grown to love." "These waters are sacred to us and for you to be allowed to swim in these waters is a rare honour. What are you waiting for?"Vartan turned to look at Trisa.She winked at him and whispered, "Don't worry young man, I've seen it all before. You have nothing to be shy around me for.""I wasn't..." began Vartan, his cheeks reddening, "Never mind." "It made me happy to find out that, like in "Prophecies Awakening", the chapters were preceded by figments of thoughts and feelings of different characters."Our destinies are riddled with challenges that have a tendency to ruin well laid plans. Many have attempted to take fate into their own hands and have been unsuccessful in changing it.Others find that their paths differ from what they have dreamed for themselves. We must be aware that our choices may come back to haunt us later in life, but to trust that is is all part of fate's desing."The action takes place in pretty much the same places as in the first book of the series, but this time we get an insight into Zhendur, a very interesting location that vampires call "home", a place where they retreat to rest and recover their forces.It happens rarely to me, but I can say that I liked all the characters. Vartan will get to learn some "new tricks" and will be stronger that ever before, but I'll leave you to discover how by yourselves. In my previous review, I stated that the first book left a bitter taste in my mouth due to certain characters' deaths. To my surprise, not everything was what it seemed to have been. I don't want to spoil this book for you if you haven't read it yet, but I will tell you this: some of them will come back... in a way or another. Not only do they come back, but there are also new characters introduced to us, both good and bad ones, all very important to the story's development. I, for one, hold very dear to my heart two of them: a certain sorceress who is more than what she seemes to be at first, and a demon hunter, both women. In the book, we will be present when they first meet and will witness the development of a special bond between them.Something that I liked in these books and that I have forgotten to mention in the previous review, was the spells, who have been written in Latin, a language that, though dead, I find to be perfect in this situation.There really was nothing I can complain about in this book. Everything that was happening felt natural, I felt no events to be "forced" by the author. The characters were great, and their development was clear. I recommend this series to any adult who loves fantasy._________________________________________"În sângele solzilor şi zilele regilor,Va veni un băiat să ne salveze pe toţi.Să ne rugăm zeilor de deasupra, cu vocile noastre, mari şi mici.Căci tot de ce ne temem în umbre va fi distrus cu lumină.Talonsfera se va ridica din pământ şi va aduce foc nopţii."„Darkness Rising e a doua carte din seria „Legends of Marithia”, şi sunt încântată să vă spun că e chiar mai bună decât prima.Una din cele mai bune calităţi ale ei este faptul că aflăm poveştile din spatele diferitelor personaje. De exemplu, ne este prezentat trecutul lui Shindar şi viaţa lui înainte de a deveni „Lordul Întunericului”, şi care sunt motivele din spatele actelor sale malefice.Bătălia dintre bine şi rău continuă, Vartan antrenându-se pentru următoarea confruntare cu Forţele Întunericului. Enorma pierdere de vieţi din bătălia din Pădurile Elfilor îi aduce noi suflete lui Shindar, întărindu-i puterile. Veldrenn este distrus şi trebuie reconstruit, Greenhaven e teritoriul unui demon puternic şi viclean, iar Talonsfera, obiectul destinat să distrugă întunericul, nu e de găsit.Cartea reuşeşte să fie plină de surprize şi răsturnări neaşteptate de evenimente, ca şi volumul precedent, doar că de data aceasta în număr mai mare.„Îţi pot arăta doar uşile, tu trebuie să alegi una prin care să păşeşti şi să descoperi ce se găseşte de cealaltă parte.”M-am trezit zâmbind, râzând sau îngrijorându-mă pentru personajele pe care am ajuns să le îndrăgesc.„Aceste ape sunt sacre poentru noi, şi e o rară onoare să îţi fie permis să înoţi în ele. Ce mai aştepţi?Vartan s-a întors să o privească pe Trisa.Ea i-a făcut cu ochiul şi i-a şoptit: „Nu-ţi face griji, tinere, am mai văzut şi altă dată. Nu ai de ce să te ruşinezi faţă de mine.”„Nu m-am...”, a început Vartan, obrajii îmbujorându-i-se, „Las-o baltă!”M-am bucurat să văd că, la fel ca în „Prophecies Awakening”, capitolele erau precedate de fragmente din gândurile şi sentimentele diferitelor personaje.„Destinele noastre sunt presărate de provocări care au tendinţa de a strica planurile bine făcute. Mulţi au încercat să-şi ia soarta în mâini şi au eşuat în a o schimba.Alţii găsesc că drumurile lor diferă de ceea ce au visat pentru ei. Trebuie să fim conştienţi că alegerile noastre ne pot tortura mai târziu în viaţă, dar să avem încredere că totul face parte din planul destinului.”Acţiunea are loc în cam aceleaşi locuri ca în prima carte a seriei, doar că, de data asta, vom pătrunde în esenţa Zhendurului, o locaţie foarte interesantă pe care vampirii o numesc „casă”, un loc în care se retrag pentru a se odihni şi a-şi reface forţele.Mi se întâmplă asta rar, dar pot să spun că mi-au plăcut toate personajele. Vartan va învăţa nişte „trucuri noi” şi va fi mai puternic ca niciodată, dar vă las să descoperiţi asta singuri. În recenzia precedentă, am scris că prima carte mi-a lăsat un gust amar din cauza morţii anumitor personaje. Spre surpriza mea, nu totul a fost cum a părut. Nu vreau să vă stric surpriza, dar vă spun că unele din personaje se vor întoarce... într-un fel sau altul. Şi nu numai că se întorc, dar ne sunt introduse şi noi personaje, atât bune cât şi rele, toate importante la dezvoltarea poveştii. Mie, uneia, mi-au căzut dragi la inimă două din aceste personaje: o anumită vrăjitoare care e mai mult decât ceea ce pare la început, şi o vânătoare de demoni. În carte, vom fi prezenţi în momentul în care cele două se întâlnesc şi vom fi martorii formării unei legături speciale între ele.Ceva ce mi-a plăcut în aceste cărţi şi am uitat să menţionez în recenzia precedentă, este faptul că vrăjile sunt scrise în latină, o limbă care, deşi moartă, mi se pare că se potriveşte perfect.Chiar nu e nimic de care să mă plâng în legătură cu această carte. Tot ceea ce s-a întâmplat în carte a fost natural, nu am simţit ca anumite evenimente să fie „forţate” de către autor. Personajele sunt grozave, iar evoluţia lor e clară. Recomand această serie tuturor adulţilor iubitori ai genului fantasy.