2 Followers
2 Following
VanillaMoon

Vanilla Moon

If you are an author and you want me to review your book, check this page: http://vanillamoonblog.com/ask-for-a-review/

Currently reading

Fairy Tales from the Brothers Grimm: A New English Version
Philip Pullman, Jacob Grimm
Pure Dead Magic
Debi Gliori
Prophecies Awakening (Legends of Marithia, #1) - Peter Koevari English review, followed by the Romanian translation of the review (Recenzie în engleză, urmată de traducerea în română a recenziei)Firstly, I would like to thank Peter Koevari, who has given me an ebook copy of this book in exchange for an honest review.From the moment I read the description of the book, I knew I would like it, but I had no idea I was going to fall in love the way I did with Marithia and the wonderful creature that inhabit it. I must confess that it hooked me from the very first pages.Everything starts when Kassina, a forbidden child of a vampire and a sorceress, makes a pact with Shindar, the demon of Darkness, after her parents are killed because of their physical union, in an attempt to avenge their deaths and also save her own life. Years later, after a "proper training" she becomes the most powerful sorceress in Marithia, draining innocent victims of blood and sending their souls to Shindar.When King Arman is killed by his own son, who is thirsty for power and also a pawn of Kassina, the war is inevitable. Dragons reveal their hidden existence, and an alliance is formed between dragons, elves and humans. Marithia's hope against darkness is Vartan, a brave knight, who will discover what he truly is once he learns that he is the subject of a prophecy and that he is destined to restore peace in the land.The battle between good and evil is fierce, dotted with lots of unexpected turns of events that will leave you agape. You never know what will happen next, and I couldn't help but read for hours, unaware of the passing of time."How do you defeat an army that regenerates? For every demon you kill, one of your fallen gives birth to a replacement. Almost instantaneously, shadow demons rise from the corpses to reinforce the Dark Army. Still we fight on - and fight we must, or all is for nothing."You have humans, dragons, elves and sorcerers on one side, and the Forces of Darkness - vampires, shadow demons - on the other. Not to mention there are other worlds besides Marithia... of which we will hopefully find out more in the next books.I, for one, like to know as many aspects of a story as possible, so I was thrilled to "taste" the action from the perspective of both good and "bad guys". Kassina is a character that especially intrigued me and whose story I would have liked to know better, but I am sure that I will get to learn more about her in the sequels."Some consider me as a bad influence, but I prefer to see myself as indifferent. To define an act as good or evil is solely to see an action from one perspective or another. A mortal who kills another in the act of vengeance is branded a murderer, but a mortal who kills another in the heat of the battle is celebrated as a hero." Another thing that I enjoyed about the way the book is written is the existence of little pieces of different characters' thoughts, feelings, desires and worries at the start of each chapter."To die in a battle is often referred to as a heroic act, but I will never understand that. What glory is there in bleeding to death in agony on the battlefield? I have no intention of dying at the hands of my enemy."However, the death of certain characters left me with a bitter taste in my mouth. I would have loved them to remain for a bit longer in the story, so that's why I can't give the book more than four vanilla flowers.______________________________________________În primul rând, aş vrea să-i mulţumesc lui Peter Koevari, care mi-a dat o copie în format electronic a acestei cărţi, în schimbul unei recenzii sincere.Din momentul în care am citit descrierea cărţii, am ştiut că îmi va plăcea, dar nu aveam idee că mă voi îndrăgosti aşa cum am făcut-o de Marithia şi creaturile minunate care o locuiesc. Trebie să mărturisesc că m-a captivat chiar de la primele pagini.Totul începe când Kassina, copilul interzis dintre un vampir şi o vrăjitoare, încheie un pact cu Shindar, demonul Întunericului, după ce părinţii ei sunt ucişi din cauza uniunii lor fizice, în încercarea de a le răzbuna morţile şi de a-şi salva propria viaţă. Ani mai târziu, după un “antrenament corespunzător”, ea devine cea mai puternică vrăjitoare din Marithia, golind de sânge victime nevinovate şi trimiţându-le sufletele lui Shindar.Când regele Arman e ucis de propriul fiu, care e însetat de putere şi e un pion al Kassinei, războiul e inevitabil. Dragonii îşi dezvăluie existenţa ascunsă şi se formează o alianţă între dragoni, elfi şi oameni. Speranţa Marithiei împotriva întunericului e Vartan, un cavaler neînfricat, care va descoperi cine e cu adevărat când va afla că e subiectul unei profeţii şi că îi e destinat să readucă pacea în ţinut.Bătălia dintre bine şi rău e aprigă, presărată cu multe întorsături neaşteptate de evenimente cae vă vor lăsa cu gura căscată. Nu veţi şti niciodată ce urmează să se întâmple, iar eu nu m-am putut abţine şi am citit ore în şir, ignorând trecerea timpului.“Cum învingi o armată care se regenerează? Cu fiecare demon pe care-l ucizi, unul din cei căzuţi de-ai tăi dă naştere unui înlocuitor. Aproape instantaneu, demoni-umbră se ridică din cadavre, întârind Armata Întunericului. Şi încă luptăm – şi trebuie să luptăm, sau toate astea au fost degeaba.”Avem oameni, dragoni, elfi şi vrăjitori de o parte, şi Forţele Întunericului – vampiri, demoni-umbră – de alta. Ca să nu mai menţionez că există şi alte lumi în afara Marithiei… de care sper că vom afla mai multe în următoarele volume.Mie, uneia, îmi place să ştiu cât mai multe aspecte ale unei poveşti, aşa că am fost entuziasmată să “gust” acţiunea atât din perspectiva binelui, cât şi din cea a “tipilor răi”. Kassina e un personaj care m-a intrigat în mod special şi despre a cărei poveste aş fi vrut să o ştiu mai bine, dar sunt sigură că voi afla mai multe în volumele următoare.“Unii mă consideră o inflenţă negativă, dar eu prefer să mă văd indiferentă. Să numeşti un act ca fiind bun sau rău înseamnă doar să vezi o acţiune dintr-o perspectivă sau alta. Un muritor care ucide pe cineva din răzbunare e numit ucigaş, dar un muritor care ucide pe altul în focul bătăliei e sărbătorit ca fiind un erou.”Alt lucru care mi-a plăcut la felul în care cartea e scrisă e existenţa unor frânturi din gândurile, sentimentele, dorinţele şi grijile diferitelor personaje la începutul fiecărui capitol. “Moartea în bătălie e adesea văzută ca un act eroic, dar eu nu voi înţelege niciodată asta. Ce glorie există în sângerarea până la moarte, în agonie, pe câmpul de luptă? Nu intenţionez să mor de mâna duşmanului.”Totuşi, moartea anumitor personaje mi-a lăsat un gust amar. Mi-ar fi plăcut ca ele să rămână mai mult în poveste, şi de aceea nu-i pot da cărţii mai mult de patru flori de vanilie.