2 Followers
2 Following
VanillaMoon

Vanilla Moon

If you are an author and you want me to review your book, check this page: http://vanillamoonblog.com/ask-for-a-review/

Currently reading

Fairy Tales from the Brothers Grimm: A New English Version
Philip Pullman, Jacob Grimm
Pure Dead Magic
Debi Gliori
Dark Summer (Witchling Trilogy, #1) - Lizzy Ford English review, followed by the Romanian translation of the review (Recenzie în engleză, urmată de traducerea în română a recenziei)I received a paperback copy of this book from the author. Special thanks go to Jesabella, who hosted a giveaway for this book. Withouth her blog post, I wouldn't have discovered this great series!Summer is a sixteen-year-old orphan girl, who has been sent from school to school in the latest years. The reason - wherever she goes, bad things start happening. However, this new boarding school she has been sent to seems to be the perfect place for her. She discovers that she is a witchling and her elements are air and earth. She finally makes a friend and falls in love with Decker - a Dark student who has a Light twin. But will these all last forever?The magic system is a little odd and could have been better explained and detailed. There are Light witchlings and Dark witchlings. It appears that neither are fully Light, nor fully Dark, and one cannot live without the other or the balance would be destroyed, a concept that I loved. There are 3 Light Laws and 3 Dark Laws. Decker is destined to become Master of Night and Fire, and Beck, the twin, the Master of Light - those who are supposed to ensure the laws are not being broken. Each witchling has an element, some have two, very rarely three. These elements are: water, fire, earth, air and spirit.Summer is a very interesting character. She is as kind as a caring mother, but, as expected, she is hesitant to open up to those around here, always afraid that she will be sent away, to another school, as she always is. Being rather naive, she can't see when someone is just pretending to be nice to her (as Dawn is), oblivious to the dangers she is exposing herself to. She also finds problems in accepting magic as a part of her and unleashing her powers. I found it a little bit silly that she fears Decker is an evil person just because he is a Dark student, but I suppose this is only natural as nobody seems to be willing to explain everything properly to her.Lizzy describes her characters very well, a quality which not many young adult novels have. I could really picture each and every one of them, from the minion, dark-haired, big-chested Summer to the yeti-like Sam, the creature that lives in the forest and is some kind of balance keeper if I understood correctly. Their clothes, behaviour, attitude and lifestyles are very realistic.Reading this book made me flip pages after pages, and even at the slow parts, I couldn't wait to see what was going to happen. I was very enthusiastic whenever I had a little free time to read, very eager to finish it. Now that I did, I am very anxious for the second novel, which will hopefully be released this autumn. The ending has a HUGE cliffhanger, so I will have to try very hard to forget about it as soon as I can, otherwise I will often find myself looking for news about its release on the internet.I give this book four vanilla flowers out of five, as it had its flaws, but I definitely recommend it to any magic/YA/paranormal romance lovers out there.______________________________________________Am primit o copie cu copertă necartonată a acestei cărţi de la autoare. Mulţumiri speciale merg la Jesabella, care a ţinut un concurs pentru această carte. Fără articolul ei pe blog, nu aş fi descoperit această serie grozavă!Summer este o fată orfană de şaisprezece ani, care a fost mutată în şcoală după şcoală în ultimii ani. Motivul - oriunde merge, se întâmplă lucruri rele. Cu toate aceasta, noua şcoală cu internat unde este trimisă pare a fi locul perfect pentru ea. Summer descoperă că e o vrăjitoare şi că elementele ei sunt aerul şi pământul. În sfârşit îşi face o prietenă şi se îndrăgosteşte de Decker - un student al Întunericului, care are un geamăn al Luminii. Dar vor dura toate astea o veşnicie?Sistemul magic este puţin mai ciudat şi ar fi putut fi explicat şi detaliat mai bine. Există vrăjitori ai Întunericului şi vrăjitori ai Luminii. Se pare că niciunii nu sunt în totalitate buni sau răi, şi nu pot exista unii fără alţii, altfel echilibrul ar fi distrus, concept ce mie mi-a plăcut. Există trei legi ale luminii, şi trei ale întunericului. Decker e destinat să devină Maestru al Nopţii şi a Focului, iar Beck, geamănul, Maestru al Luminii - cei care trebuie să se asigure că legile nu sunt încălcate. Fiecare vrăjitor are un element, unii au două, foarte rar trei. Aceste elemente sunt apa, focul, pământul, aerul şi spiritul.Summer e un personaj foarte interesant. E bună ca pâinea caldă, dar, cum e de aşteptat, ezită în a-şi deschide sufletul faţă de alţii, mereu temându-se că va fi trimisă la o altă şcoală, aşa cum se întâmplă de fiecare dată. Fiind destul de naivă, ea nu-şi dă seama când cineva doar se preface că e drăguţ cu ea (aşa cum face Dawn), nu vede pericolele la care se expune. Are, de asemenea, probleme în a accepta magia ca parte din ea şi a-şi elibera puterile. Mi s-a părut puţin prostească teama ei că Decker e malefic doar pentru că e student al Întunericului, dar presupun că asta e normal din moment ce nimeni nu are voinţa de a-i explica totul cum trebuie.Lizzy îşi descrie personajele foarte bine, o calitate pe care nu multe romane pentru adolescenţi o au. Am putut să vizualizez cum arată fiecare dintre ei, de la Summer cea minionă cu părul închis la culoare şi cu pieptul mare, la Sam cel-ca-un-yeti, creatura care locuieşte în pădure şi care e un fel de gardian al echilibrului, dacă am înţeles eu bine. Hainele, comportamentul, atitudinea şi stilul de viaţă al personajelor sunt foarte realiste.Această carte m-a făcut să întorc filă după filă, şi, chiar şi în părţile mai lente, de-abia aşteptam să văd ce urma să se întâmple. Am fost foarte entuziasmată de fiecare dată când am avut timp de citit, foarte nerăbdătoare să o termin. Acum că am terminat-o, de-abia aştept al doilea roman, care, să sperăm, va apărea în această toamnă. Sfârşitul e PLIN de suspans, aşa că voi încerca din greu să uit despre asta cât de repede pot, altfel mă voi trezi căutând des pe internet noutăţi despre lansarea cărţii.Îi dau patru flori de vanilie din cinci acestei cărţi, fiindcă a avut scăpările ei, dar o recomand cu siguranţă tuturor iubitorilor de magie/YA/romane de dragoste paranormale.