2 Followers
2 Following
VanillaMoon

Vanilla Moon

If you are an author and you want me to review your book, check this page: http://vanillamoonblog.com/ask-for-a-review/

Currently reading

Fairy Tales from the Brothers Grimm: A New English Version
Philip Pullman, Jacob Grimm
Pure Dead Magic
Debi Gliori
The Stranger - Kyra Davis Originally published on my blog.Bilingual Review2.5 vanilla flowers / flori de vanilie EnglishI'm not a fan of cheating. I think those people who resort to it not only lie to the people around them, but also to themselves. However, I won't use this review to give someone a lecture, and I'm going to stick strictly to this book's qualities and flaws.Kasie is on the verge of getting married, although as she said it herself, her fiance is a good man, but she doesn't love him with the passion that she would like to. They are described by their families and friends as a "perfect couple", and Kasie herself wants to give this impression, but deep down, she knows she's not as pure as everybody thinks.When she meets Robert Dade, she knows in an instant they have a connection, and the passion between them is unlike anything she has ever known. At the same time, she begins to discover her true self, the side she has hidden from everybody else. However, she is torn between keeping her "pure image" and letting herself be free. Robert is the only one who knows who she really is, but she also loves Dave, her fiance, with whom she feels safe. She will have to choose between these two men, and her inner struggle is a fierce one.Kasie knows the future is unknown, that Dave doesn't want to see the things as they are, but as he wants them to be. With Dade, everything is simpler: she doesn't have to hide who she really is, doesn't have to give the appearance of a perfect woman. But then, can she throw away a six year old relationship for a man with whom she knows she might have no future? Can she dissappoint her family the same as her older sister did a long time ago? This fight between Kasie's two personalities is the book's cornerstone.The other characters are not memorable. We have Dave - the fiance -  the boring man who wouldn't know what passion is even if he had a dictionary, the kind of guy that thinks too much and doesn't let himself feel anything, the character that will annoy you with his incontrollable desire to make everything perfect. And there is Dade - the lover - a man who wants to have control, who probably had tons of other lovers, but Kasie seems to be more than that (obviously!)The chemistry between Kasie and Dade is not what I would have liked it to be. Kasie reminded me of a Romanian saying that would be translated like "Leave me alone, but don't give me peace!" The passionate scenes between them were ok, but not as good as I had expected. I have read much hotter ones, and in a series that was mainly a thriller (Countermeasure by C. Almeida and C. Aubrey)!However, I am grateful for the ARC I got from NetGalley and, if I have the chance, I will read the other two sequels, to see if there are improvements.__________RomânăNu sunt deloc o fană a înşelatului. Cred că oamenii care recurg la asta nu îi mint doar pe cei din jur, dar şi pe ei înşişi. Cu toate astea, nu vreau să ţin cuiva o predică prin această recenzie, aşa că mă voi limita la calităţile şi defectele acestei cărţi.Kasie e pe cale să se mărite, deşi, după cum spune chiar ea, logodnicul ei e un om bun, dar nu îl iubeşte atât de mult cum ar vrea. Cei doi sunt descrişi de către familie şi prieteni ca un „cuplu perfect”, iar Kasie însăşi vrea să dea această impresie, deşi în adâncul sufletului, ştie că nu e atât de pură cum crede toată lumea.Când îl întâlneşte pe Robert Dade, ştie de la început că între ei există o chimie şi pasiunea dintre ei nu se compară cu nimic din ce a experimentat până atunci. În acelaşi timp, începe să se descopere aşa cum e de fapt, partea din ea pe care a ascuns-o de toată lumea. Însă este prinsă între a-şi păstra imaginea de „femeie pură” şi a fi liberă. Robert e singurul care ştie cum este ea de fapt, dar ea îl iubeşte şi pe Dave, logodnincul ei , cu care se simte în siguranţă. Va trebui să aleagă între aceşti doi bărbaţi şi lupta pe care o duce în interior e cruntă.Kasie ştie că viitorul e o necunoscută, că Dave nu vrea să vadă lucrurile aşa cum sunt ele, ci doar aşa cum vrea el să fie. Cu Dade, totul e mai simplu: nu trebuie să ascundă cine e cu adevărat, nu trebuia să dea impresia unei femei perfecte. Dar poate să arunce la gunoi şase ani de relaţie pentru un bărbat cu care ştie că s-ar putea să nu aibă un viitor? Poate să-şi dezamăgească familia aşa cum a făcut-o sora ei mai mare acum multă vreme? Bătălia dintre cele două personalităţi ale lui Kasie e punctul forte al cărţii.Celelalte personaje nu sunt memorabile. Îl avem pe Dave, logodnicul, bărbatul plictisitor care nu ar şti ce e pasiunea nici dacă ar avea un dicţionar, genul de tip care gândeşte prea mult şi nu se lasă în voia sentimentelor, personajul care vă va enerva cu dorinţa lui incontrolabilă de a face totul perfect. Şi apoi îl avem pe Dade, amantul, un bărbat care vrea să deţină controlul, care probabil că a avut tone de alte amante, dar Kasie pare să fie pentru el mai mult decât atât (evident!)Chimia dintre Kasie şi Dade nu e aşa cum mi-ar fi plăcut să fie. Kasie mi-a amintit de vorba aia românească „Lasă-mă, dar nu-mi da pace!” Scenele pasionale dintre cei doi au fost ok, dar nu aşa de bune cum m-am aşteptat. Am citit altele mult mai fierbinţi, şi într-o serie care e în principal thriller (Countermeasure de C. Almeida şi C. Aubrey)!Cu toate acestea, sunt recunoscătoare pentru ARC-ul pe care l-am primit de pe NetGalley şi, dacă am ocazia, voi citi şi următoarele două părţi, să văd dacă sunt îmbunătăţiri.